A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

jacket  la chaqueta  

jam  la mermelada  

jeans  los vaqueros  

jigsaw  el rompecabezas  
(pl los rompecabezas)  

job  el trabajo  

juice  el zumo  
  I'd like an orange juice.
  Querría un zumo de naranja.  

jump  saltar  
  Jump!
  ¡Salta!  

 ©2007-2016 Collins Learning, a division of HarperCollins Publishers Ltd, registered in Scotland, Company No.27389.

Registered address: Westerhill Road, Bishopsbriggs, Glasgow, G64 2QT.